CommunityArt

Een aantal kunstzinnige projecten rondom sociale vraagstukken zijn verwerkt in bovegenoemde titels.